Menu Zavrieť

Moja kandidatúra

Ilustračný obrázok

Videozáznam z priebehu tlačovej konferencie – Predstavenie kandidatúry

Som hrdá na to, že som Sabinovčanka a od útleho detstva som vyrastala a teraz aj so svojou rodinou žijem v tomto kráľovskom meste. Vzdelanie som získala na Konzervatóriu v Košiciach a na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem  predmetov v odbore Hudobné umenie som študovala aj etiku, ktorej súčasťou boli tiež základy z politológie a filozofie. V umeleckom školstve pôsobím 23 rokov a riaditeľkou Základnej umeleckej školy Sabinov som štrnásty rok. Počas môjho pôsobenia v riadiacej funkcii som získala manažérske skúsenosti nielen v oblasti školstva a kultúry, ale aj v iných oblastiach, ktoré sa priamo, ale aj nepriamo dotýkajú mojej každodennej práce. Nie je mi cudzia ani oblasť sociálna, oblasť výstavby, ako aj oblasť rozvoja regiónu a cestovného ruchu. Záleží mi na tom, aby sme s obyvateľmi mesta Sabinov spoločne ako tím prinášali rozvoj a stabilitu pre naše rodiny – pre deti, mladých aj seniorov. Krása nášho kráľovského mesta Sabinov je známa nielen na Slovensku, ale aj za hranicami nášho štátu. Som však presvedčená, že je mnoho oblastí, ktoré v našom meste  potrebujú zatraktívniť a ozdraviť. Aj preto som sa rozhodla kandidovať za primátorku mesta Sabinov. Chcem byť príkladom toho, že tento mandát má každý kandidát na primátora, ako aj kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva prijať ako službu obyvateľom mesta, ktorá je postavená na pevných základoch slušnosti, zodpovednosti, čestnosti a spolupráce pre vytváranie pravých ľudských hodnôt. Vzhľadom na moje dlhoročné skúsenosti v riadiacej pozícií a čerstvé skúsenosti v pozícií poslankyne PSK vidím svoj prínos predovšetkým v pracovitosti, v čestnosti a zodpovednosti, v ochote načúvať ľuďom a riešiť ich každodenné potreby. Aj keď nie som členkou žiadnej politickej strany, ďakujem za nomináciu OĽaNO a za podporu KDH, SaS a NOVA. Rada pracujem v tíme, a preto mi záleží aj na tom, aby bol rozvoj mesta spoločným výsledkom úsilia primátorky, poslancov i samotných Sabinovčanov. Na začiatku úvahy o mojej prípadnej kandidatúre na primátorku mesta som si dala podmienku, že kandidovať pôjdem, len ak za mnou bude stáť tím ľudí – kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.   Bohu vďaka, podarilo sa nám naplniť moju podmienku, a dnes už môžem potvrdiť, že máme pevný tím zodpovedných a čestných ľudí, ktorí spoločne chcú ponúknuť občanom mesta Sabinov nielen  odborné, ale aj životné skúsenosti pri vytváraní vhodných podmienok na život v našom meste.

Chcem sa spoločne s mojím tímom kandidátov na poslancov zamerať na oblasť životného prostredia mesta, s ktorým úzko súvisí problematika odpadového hospodárstva. Riešenie by sme chceli priniesť aj využitím nových smart city technológií, aby aj spoločnosť, ktorá má na starosti odpad, bola včas informovaná, že kontajnery je potrebné vyprázdniť aj mimo dohodnutého času vývozu odpadu. Tiež by sme radi prispeli k rozvoju bezbariérových prístupov pre našich obyvateľov. Okrem iného chceme dokončiť bezbariérový prístup a pohyb v MsKS, ako aj vybudovať detské bezbariérové ihrisko, sprístupniť mestské kúpalisko aj pre imobilných občanov nielen nášho mesta a skvalitniť im aj touto cestou ich životné podmienky. Celkovo sa chceme zamerať i na vybudovanie nových detských ihrísk a rekonštrukciu doterajších, ako aj vytvoriť  v rôznych lokalitách mesta viac oddychových zelených. Prioritou je pre nás tiež bezpečnosť v meste. Inšpirovali sme sa napríklad mestom Prešov, v ktorom mestská polícia na presun využíva aj kolobežky,  my uvažujeme prípadne aj nad skútrami. Spoločne budeme pracovať i na individuálnej bytovej výstavbe v Orkucanoch a v ďalších častiach  Sabinova. Dôležitou oblasťou, ktorej sa chceme venovať, je komunikácia a následná spolupráca s podnikateľmi a podnikmi sídliacimi v Sabinove. Naším cieľom je vytvoriť väčší priestor pre spoluprácu, čo prinesie prosperitu obom stranám. Mestský úrad je potrebné viac otvoriť nielen pre podnikateľov, ale aj pre širokú verejnosť, vrátane imobilných občanov. Chceme, aby z úradu bolo cítiť, že je tu pre ľudí, preto ponúkame ústretovosť a ľudskosť, počnúc vedením mesta. Dôležitou oblasťou je aj spolupráca s tretím sektorom a najmä dobrovoľníkmi. Pre zlepšenie kvality života Sabinovčanov okrem iného by sme radi zriadili  aj tržnicu– predaj z dvora.  Samozrejme, budeme pokračovať aj v tom, čo sa doteraz rozvíjalo, či už je to oblasť ekonomická, infraštruktúry, rekonštrukcie ciest a ulíc, ako aj oblasť kultúry, športu a cestovného ruchu..

Politika je ako jeden z obľúbených športov mnohých z nás – futbal. Nestačí, aby po trávniku pobehovali hráči, ako sa im za    páči, ale potrebujú kormidelníka – trénera. A dá sa to pripodobniť aj môjmu odboru – hudbe – ani symfonický orchester bez dirigenta nevylúdi pútavú melódiu. Vnímam, že presne takto je to aj v komunálnej politike. Sám primátor nestačí. Spolupráca medzi poslancami, zamestnancami mestskej samosprávy  a vedením mesta je priam nevyhnutná, ak má samospráva napredovať. Ponúkame spoločnú víziu pre rozvoj nášho kráľovského mesta a radi by sme o tom Sabinovčanov presvedčili nielen našou doterajšou prácou, ale i prostredníctvom kontaktnej kampane. Chceme načúvať priamo v uliciach, čo Sabinovčanov trápi, a hľadať spoločné riešenia. Veď kto lepšie pozná problémy nášho mesta , keď nie samotní obyvatelia mesta?