Menu Zavrieť

Podporujú ma

Anička a Marek Lipjancoví, učitelia hudby

Marek: S Katkou sa poznáme už dlhé roky, spolu sme študovali na Konzervatóriu v Košiciach. Vnímam ju ako výnimočného človeka, ktorý sa z pozície riaditeľa ZUŠ vie úžasne postarať o svojich zamestnancov, a to konkrétnymi krokmi. Napríklad mne osobne vytvorila priestor, aby som sa mohol vrátiť k učiteľstvu. Cielene išla za informáciami a zamestnala ma cez chránené pracovisko. ZUŠ zbavila bariér, ktoré mi bránili vykonávať toto zamestnanie, a vytvorila mi podmienky, aby som sa mohol plnohodnotne vrátiť k tomu, čo ma baví. Má dar viesť ľudí k vytúženému cieľu, pričom sa snaží ľudí spájať.

Anička: Rozhodli sme sa ostať v tomto kráľovskom meste po tom, čo som sa vrátila po mnohých rokoch štúdia z Bratislavy. Verili sme, že aj v takýchto malých mestách sa dá žiť kvalitne a plnohodnotne a je tu miesto pre všetkých – pre deti, pre mladých, pre starých, pre rodiny i zdravotne ťažko postihnutých. Som presvedčená, že Katka je tou osobou, ktorá nám to miesto dokáže vytvoriť –  tak ako ho vytvorila Marekovi v práci – aj pri spravovaní mesta.

Richard Vašečka, poslanec NR SR

Sabinov je mi veľmi blízky, niekoľko rokov som tu mal aj trvalý pobyt, keďže odtiaľ pochádza moja manželka.

Vám, Sabinovčanom, aj z tohto dôvodu prajem len to najlepšie, a preto Vám odporúčam dať v nadchádzajúcich komunálnych voľbách hlas Kataríne Heredošovej. Katku poznám ako schopnú, čestnú, šikovnú a statočnú ženu, ktorá vyznáva pevné hodnoty.

Preto 10. novembra choďte určite voliť  a voľte Katku Heredošovú za primátorku a jej tím.

Damián Žilka

Katarína Heredošová, je nielen vynikajúcou mamou, ale aj  skvelou priateľkou. Viem to posúdiť aj podľa toho, že jej synovia sú v mojom veku a som si istý, že aj z tohto dôvodu bude nám mladým vedieť dobre načúvať, čo by sme chceli zlepšiť v chode nášho Sabinova, aby sme dokázali zostať žiť v tomto kráľovskom meste.

Z vlastnej rodinnej skúsenosti viem, že bude dobre načúvať aj tým, ktorých  život zasiahol nečakanou skúškou.

Držím jej prsty a môj hlas aj hlas celej rodiny má isto!

Manželia Marianna a Martin Juskovci

S Katkou Heredošovou sa poznáme už dlhší čas, a ako rodičia detí, ktoré navštevujú Základnú umeleckú školu  sme si vedomí jej kvalít nielen na poli kultúrnom, ale aj manažérskom. Počas  úspešných pätnástich rokov riadenia ZUŠ v Sabinove, ktorej terajší žiaci i jej absolventi vynikajúco reprezentujú nielen Sabinov, ale aj Slovensko za hranicami našej domoviny,  nás presvedčila o tom, že Sabinovčania budú môcť byť  pod jej vedením hrdí na to, kde žijú a odkiaľ pochádzajú. O tom svedčí aj práve prebiehajúca rekonštrukcia ZUŠ. Ako rodičia sme s fungovaním ZUŠ pod vedením Katky spokojní nielen po stránke vzdelávania, ale aj hospodárenia, a preto má 10. novembra náš hlas.

Veronika Remišová, poslankyňa NR SR

Komunálne voľby sú jedny z najdôležitejších. Od toho, koho si zvolíte na čelo Vášho mesta, závisí, či sa v meste budete cítiť dobre, či bude mesto upratané, či budú chodníky opravené, či bude postarané o starších ľudí alebo o rodiny s deťmi. Naše hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti podporilo ako kandidátku na primátorku mesta Sabinov Katarínu Heredošovú. Katku osobne poznám, je to čestná a schopná žena,  ktorá sa o toto mesto bude starať dobre a hlavne s láskou, s láskou k mestu a s láskou k jeho obyvateľom.

Eduard Heger,  poslanec NR SR

Dobrú primátorku či dobrého primátora si predstavujem ako človeka, ktorý sa vie rozdať v službe iným. Preto som rád, že môžem odporučiť obyvateľom Sabinova, aby si v nadchádzajúcich komunálnych voľbách vybrali za primátorku tohto kráľovského mesta Katarínu Heredošovú. Byť riaditeľkou ZUŠ v aktuálnej dobe totiž znamená byť aj ekonómom, právnikom, personalistom a neraz aj architektom či stavbárom a pre mňa je to záruka, že Katarína má potrebný rozhľad pre spravovanie veci verejných. Pozývam Vás preto  10. novembra k voľbám, lebo aj od vášho hlasu záleží, či budú zrekonštruované chodníky, vybudované nové detské ihriská,  osvetlenie a miestne komunikácie v nových obytných lokalitách, či  bezbariérové vstupy do kultúrnych i športových inštitúcií.

Veronika Matušová, podnikateľka, krajčírstvo Alleluja

Katku Heredošovú vnímam ako človeka veľmi priateľského a milého, ktorý má cit pre potreby iných. Je dobrou matkou, priateľkou a verím, že aj my, podnikatelia, sa na ňu budeme môcť obrátiť s našimi problémami, našimi ťažkosťami, aby mesto Sabinov ako kráľovské mesto ešte viac rástlo.

Ľubomír Galko,  poslanec NR SR

My v strane Sloboda a solidarita vyjadrujeme podporu pani Kataríne Heredošovej, v jej kandidatúre na primátorku mesta Sabinov. Máme zároveň veľkú radosť, že  práve pani Katarína sa rozhodla prijať túto veľkú výzvu a rozhodla sa uchádzať sa o dôveru občanov tohto krásneho mesta. Nie je to totiž nepopísaný list, naopak  hovoria za ňu jej výsledky. Jej dlhoročná práca v pozícii riaditeľky Základnej umeleckej školy, ale zároveň aj práca v súčasnosti, keď zastáva poslankyňu Prešovského samosprávneho kraja. Dobrý primátor musí v prvom rade mať cit pre to, aby pomáhal ľuďom v meste, v ktorom žije. Pani Katarína žije svojim mestom, je bytostne spätá s mestom Sabinov a keď sa kedykoľvek s ňou o Sabinove rozprávam, tak vždy o ňom hovorí s láskou a s hrdosťou. Pevne verím, že Sabinovčania si v komunálnych voľbách vyberú správne, želám úspech našej spoločnej kandidátke a pevne verím, že ľudia budú po tejto úspešnej voľbe s prácou pani Kataríny aj spokojní.

Martin Fecko, poslanec NR SR

Som Martin Fecko a mám tu česť byť ôsmy rok poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, zároveň som v prvom volebnom období aj poslancom Prešovského samosprávneho kraja. Práve tam som mal možnosť spoznať aj našu kandidátku na primátorku kráľovského mesta Sabinov Katku Heredošovú. A musím povedať, že som milo prekvapený, akým spôsobom pristupuje k životu, či už poslaneckému, pracovnému alebo rodinnému. Preto Kataríne držím prsty a má podporu moju i mojich voličov.

Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja

Milí Sabinovčania, Katarínu Heredošovú poznám z jej pôsobenia v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. A som presvedčený, že jej vlastnosti ju predurčujú do funkcie primátorky vášho kráľovského mesta.  Spravodlivosť, čestnosť a dobrota jej srdca prospejú určite rozvoju vašej samosprávy, a aj preto vám odporúčam, aby ste si ju zvolili za primátorku Sabinova.

Juraj Andraščík, podnikateľ a dizajnér

S Katkou Heredošovou sa poznáme od detstva, spolu sme vyrastali a trávili voľný čas. Môj hlas má nielen preto, že sa poznáme, ale aj kvôli tomu, že ju vnímam ako šikovnú manažérku, ktorá vníma potrebu prepojenia moderného podnikateľského prostredia a zamestnania. Som si istý, že sa o naše kráľovské mesto poriadne a s veľkým citom postará.

Marek Ondrej, kňaz, prokurátor a advokát Apoštolského tribunálu Rímskej Roty

Mám rád svoje mesto! Tu som sa narodil, prežil svoje detstvo aj mladosť. V konečnom dôsledku mám tu  stále svoj domov, a to aj napriek tomu, že veľakrát kvôli poslaniu, ktoré mám, či úlohám, ktoré sú mi zverené, či už tu na Slovensku alebo v zahraničí musím meniť miesto svojho bydliska. Život je však neustálou výzvou a posiela nám neustále do nášho diania nových ľudí. Som presvedčený, že kandidátka na primátorku mesta Sabinov Katarína Heredošová je človek, ktorý dokáže čeliť výzvam dnešnej doby. Možno pre mnohých z vás je „novým“ – nepoznaným človekom. Ja ju však poznám veľmi dlho, keďže sme dlhoroční priatelia. A to čo sa mi na nej najviac páči je jej čestnosť, úžasná schopnosť postaviť sa zoči voči zvereným úlohám a predovšetkým jej ľudskosť. Milí priatelia pýtate sa aj vy, aká bude budúcnosť nášho mesta, či  bude postarané o naše deti,  našich mladých a seniorov, naše rodiny? Ako to bude v konečnom dôsledku vyzerať, však nezáleží len o predstaviteľov mesta. Čo tým myslím? Dôležitosť, ba priam nevyhnutnosť zúčastnenia sa na nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Týmto krokom sa zodpovedne postavíme nielen k tomu, ako bude vyzerať  budúcnosť nášho mesta, ale aj aká bude kvalita starostlivosti o našich obyvateľov. Mám rád svoje mesto Sabinov a Sabinovčanov mám v úcte, a aj preto 10.11. 2018 prídem voliť. A svojou aktívnou účasťou na komunálnych voľbách podporím Katarínu Heredošovú.